BRÖDERNA ÖHMAN AB

Från En bandtraktor till över 90 medarbetare.

BRÖDERNA ÖHMAN AB

Från En bandtraktor till över 90 medarbetare.

Bröderna Öhman AB är ett komplett entreprenadföretag med verksamhet sedan 1981. Vi tillhandahåller tjänster inom mark- och anläggningsarbeten i hela Sverige. Entreprenad, schaktning, krossning, bergsprängning, väg- och järnvägsbyggnationer samt massförflyttning. Inget uppdrag är för stort eller litet. Vi både säljer och transporterar grus, singel, makadam och jord.

Bröderna Öhman AB är ett komplett entreprenadföretag med verksamhet sedan 1981. Vi tillhandahåller tjänster inom mark- och anläggningsarbeten i hela Sverige. Entreprenad, schaktning, krossning, bergsprängning, väg- och järnvägsbyggnationer samt massförflyttning. Inget uppdrag är för stort eller litet. Vi både säljer och transporterar grus, singel, makadam och jord.

Bröderna Öhman AB är ett företag med flera olika verksamhetsområden. Vi arbetar med allt från större schakter och entreprenader till vinterväghållning, krossning, borrning, sprängning med mera. Listan kan göras väldigt lång. Vår maskinpark består av cirka 90 enheter och vi är ungefär lika många anställda. Vår främsta styrka är den kunskap och erfarenhet som byggts upp under lång tid, från 1000-tals projekt. Idag kan vi leverera kompletta entreprenadlösningar efter beställarens önskemål.

Redan 1981 började Thomas Öhman med bandtraktorer. 1992 gick han ihop med sin bror Mats Öhman och grundade Bröderna Öhman AB. Företaget har sitt säte i den lilla byn Tvärån utanför Älvsbyn och har med tiden vuxit sig starkt och stabilt. Br Öhman AB har cirka 90 anställda beroende på säsong och en maskinpark som innefattar cirka 90 enheter.

Bröderna Öhman AB är ett företag med flera olika verksamhetsområden. Vi arbetar med allt från större schakter och entreprenader till vinterväghållning, krossning, borrning, sprängning med mera. Listan kan göras väldigt lång. Vår maskinpark består av cirka 90 enheter och vi är ungefär lika många anställda. Vår främsta styrka är den kunskap och erfarenhet som byggts upp under lång tid, från 1000-tals projekt. Idag kan vi leverera kompletta entreprenadlösningar efter beställarens önskemål.

Redan 1981 började Thomas Öhman med bandtraktorer. 1992 gick han ihop med sin bror Mats Öhman och grundade Bröderna Öhman AB. Företaget har sitt säte i den lilla byn Tvärån utanför Älvsbyn och har med tiden vuxit sig starkt och stabilt. Br Öhman AB har över 90, anställda beroende på säsong och en maskinpark som innefattar cirka 90 enheter.

EN ME- & SEKO-ENTREPRENÖR.

EN ME- & SEKO-ENTREPRENÖR.

ME, Maskinentreprenörerna är ett rikstäckande bransch- och arbetsgivarförbund. Som kund till ett ME-anslutet företag vet ni att vi arbetar med ett kvalitets och miljösystem. ME-företagen har ”klara papper” vilket bland annat innebär att de är kontrollerade för registrering av näringsverksamhet och moms, innehar F-skattsedel, ansvars- och trafikförsäkrade maskiner samt besitter yrkeskunnande.

Vi är även anslutna till Seko som är ett fackförbund inom LO och organiserar 110.000 medlemmar inom nio branscher. Deras viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen. Kollektivavtal ger dig trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling.

ME, Maskinentreprenörerna är ett rikstäckande bransch- och arbetsgivarförbund. Som kund till ett ME-anslutet företag vet ni att vi arbetar med ett kvalitets och miljösystem. ME-företagen har ”klara papper” vilket bland annat innebär att de är kontrollerade för registrering av näringsverksamhet och moms, innehar F-skattsedel, ansvars- och trafikförsäkrade maskiner samt besitter yrkeskunnande.

Vi är även anslutna till Seko som är ett fackförbund inom LO och organiserar 110.000 medlemmar inom nio branscher. Deras viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen. Kollektivavtal ger dig trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling.

KVALITE & MILJÖ

KVALITE & MILJÖ

Bröderna Öhman AB skall successivt anpassa sin verksamhet på ett sådant sätt att vi uppfyller gällande miljökrav. Företaget skall ha en helhetssyn i miljöarbetet som innefattar kunskap om produkter och verksamheten under hela processen. Från början till slut. Samtliga medarbetare inom företaget skall genomgå utbildning som behandlar de miljöförhållanden som följer med verksamheten. Bröderna Öhman AB eftersträvar att ligga i framkant när det gäller miljö- och kvalitetsarbete.

Bröderna Öhman’s kvalitetssystem omfattar samtliga verksamhetsområden och skall ses som ett verktyg för alla medarbetare med devisen:

”Det som gjordes bra igår, görs bättre idag och kommer att göras ännu bättre i morgon.”

Företagets etiska kod har sedan starten präglats av ärlighet, förtroende och ett gott samarbete med våra kunder. Med ett bra kvalitetstänk i den egna organisationen skapar vi även förutsättningar att kräva och bedöma kvalitet hos andra. Utbildning, information och egenkontroll ökar medarbetarens yrkesstolthet och motiverar till kvalitetstänkande. I ett längre perspektiv skall vi uppfylla standard för ISO 9001 och ISO 14001.

Bröderna Öhman AB skall successivt anpassa sin verksamhet på ett sådant sätt att vi uppfyller gällande miljökrav. Företaget skall ha en helhetssyn i miljöarbetet som innefattar kunskap om produkter och verksamheten under hela processen. Från början till slut. Samtliga medarbetare inom företaget skall genomgå utbildning som behandlar de miljöförhållanden som följer med verksamheten. Bröderna Öhman AB eftersträvar att ligga i framkant när det gäller miljö- och kvalitetsarbete.

Bröderna Öhman’s kvalitetssystem omfattar samtliga verksamhetsområden och skall ses som ett verktyg för alla medarbetare med devisen:

”Det som gjordes bra igår, görs bättre idag och kommer att göras ännu bättre i morgon”

Företagets etiska kod har sedan starten präglats av ärlighet, förtroende och ett gott samarbete med våra kunder. Med ett bra kvalitetstänk i den egna organisationen skapar vi även förutsättningar att kräva och bedöma kvalitet hos andra. Utbildning, information och egenkontroll ökar medarbetarens yrkesstolthet och motiverar till kvalitetstänkande. I ett längre perspektiv skall vi uppfylla standard för ISO 9001 och ISO 14001.

SKANSKA, PEAB, LKAB, NNC & NYAB.

SKANSKA, PEAB, LKAB, NNC & NYAB.

Under alla år i branschen har vi byggt upp ett starkt och pålitligt varumärke. I egenskap av underleverantör har vi arbetat med projekt som Botniabanan, Aitik samt lagt grunden för gruvdriften i Kaunisvaara. I Kaunisvaara rörde det sig om 11 miljoner fasta kubik jordavrymning för dagbrottsgruvan. Listan kan göras lång men ovan nämnda är några av våra främsta samarbetspartners.

Under alla år i branschen har vi byggt upp ett starkt och pålitligt varumärke. I egenskap av underleverantör har vi arbetat med projekt som Botniabanan, Aitik samt lagt grunden för gruvdriften i Kaunisvaara. I Kaunisvaara rörde det sig om 11 miljoner fasta kubik jordavrymning för dagbrottsgruvan. Listan kan göras lång men ovan nämnda är några av våra främsta samarbetspartners.