TJÄNSTER

Små eller stora uppdrag. Vi har förutsättningar att leverera det du behöver.

TJÄNSTER

Små eller stora uppdrag. Vi har förutsättningar att leverera det du behöver.

Med vår breda maskinpark kan vi hantera både stora och små schaktuppdrag. Allt från att planera en tomt till att flytta ett berg. En annan styrka är att vår personal besitter stor kompetens och utför alla uppdrag med stor noggrannhet. Från vår egen materialtäkt levererar vi grusprodukter samt att vi även krossar och spränger för andra producenters räkning.

Med vår breda maskinpark kan vi hantera både stora och små schaktuppdrag. Allt från att planera en tomt till att flytta ett berg. En annan styrka är att vår personal besitter stor kompetens och utför alla uppdrag med stor noggrannhet. Från vår egen materialtäkt levererar vi grusprodukter samt att vi även krossar och spränger för andra producenters räkning.

Med många års branscherfarenhet och med en bred maskinpark kan vi i princip åta oss alla typer av uppdrag. Allt från små hemmaprojekt till stora entreprenader. Vi är flexibla och med vår egen trailerflotta kan vi enkelt flytta oss mellan projekten.

Med många års branscherfarenhet och med en bred maskinpark kan vi i princip åta oss alla typer av uppdrag. Allt från små hemmaprojekt till stora entreprenader. Vi är flexibla och med vår egen trailerflotta kan vi enkelt flytta oss mellan projekten.

SPRÄNGNING

SPRÄNGNING

Vår personal levererar sprängtjänster i befintliga täkter samt att vi kan hjälpa er att etablera nya täkter och dagbrott. För att utföra spränguppdrag på ett säkert sätt krävs förstås gedigen kunskap och goda rutiner. Vår specialutbildade personal besitter nödvändig kunskap och innehar erforderliga tillstånd. Alla arbeten utförs med största säkerhetstänk. Vår personal kartlägger även bergtyp genom avtäckning och bestämmer därefter var hålen skall borras samt skjutriktning. Borrningen är en viktig del i processen och lägger grunden för en sprängning med bästa möjliga resultat.

Vår personal levererar sprängtjänster i befintliga täkter samt att vi kan hjälpa er att etablera nya täkter och dagbrott. För att utföra spränguppdrag på ett säkert sätt krävs förstås gedigen kunskap och goda rutiner. Vår specialutbildade personal besitter nödvändig kunskap och innehar erforderliga tillstånd. Alla arbeten utförs med största säkerhetstänk. Vår personal kartlägger även bergtyp genom avtäckning och bestämmer därefter var hålen skall borras samt skjutriktning. Borrningen är en viktig del i processen och lägger grunden för en sprängning med bästa möjliga resultat.

EFTER SPRÄNGNING

EFTER SPRÄNGNING

När berget är sprängt har vi de resurser som krävs för att knacka skut. Våra grävare utrustade med hydraulhammare gör skutet mer hanterbart. Det fina är att vi kan erbjuda en helhetslösning med borrning, sprängning, skutknackning och slutligen en färdig krossad produkt. Med våra mobila krossverk krossar vi de fraktioner ni efterfrågar. Du som kund slipper mellanhänder och får en effektivare lösning.

När berget är sprängt har vi de resurser som krävs för att knacka skut. Våra grävare utrustade med hydraulhammare gör skutet mer hanterbart. Det fina är att vi kan erbjuda en helhetslösning med borrning, sprängning, skutknackning och slutligen en färdig krossad produkt. Med våra mobila krossverk krossar vi de fraktioner ni efterfrågar. Du som kund slipper mellanhänder och får en effektivare lösning.

KROSSNING

KROSSNING

Med våra mobila krossar utför vi uppdrags- och entreprenadkrossning, allt efter kundens önskemål. Vi har även produktion och försäljning av krossprodukter från vår egen materialtäkt i Tvärån.

Med våra mobila krossverk utför vi uppdrags- och entreprenadkrossning, allt efter kundens önskemål. Vi har även produktion och försäljning av krossprodukter från vår egen materialtäkt i Tvärån.